Idea

My Inigo to idea obejmująca nowy sposób myślenia o nas – jako o istotach spójnych tworzących całość. Tworzących siebie, spłeczność, ludzkość, cywilizację. To nie tylko wgląd w siebie, ale także możliwość zmiany, możliwość posiadania kontroli nad własną ewolucją.

Inigo oznacza „przejście” – ze stanu ekspresyjnego do impresywnego. To zwrócenie się do wnętrza. My Inigo – to moje przejście, moja transformacja, mój wzrost.

Sekrety umysłu
– poznaj impresję

Impresja to proces oceny otoczenia poprzez własną głębię.

To jest moment wyboru, czy coś wprawia nas w zachwyt, czy wywołuje odrazę. Jeśli coś nam się podoba – spajamy się z tym, czujemy kompatybilność i głębię. Umysł uspójnia się, osiąga moment harmonii w czasie i przestrzeni. Rośnie w nas potrzeba, pasja – aby działać, nawiązać z kimś relację, zmienić coś w swoim życiu. Działamy wtedy w zgodzie ze sobą, koncentrując się na swojej esencji. Żyjemy pełnią życia.

Jak to wykorzystać?

Zmysł wzroku jest jednym z wielu zmyslów, poprzez który docierają do nas bodźce z otoczenia. Dzięki temu możemy świadomie wywołać odpowiednią reakcję w umyśle, uzyskać konkretny stan. Obserwując środowisko cały czas oceniamy. W ten sposób umysł kataloguje informacje, weryfikuje się z nimi zgodnie z przyjętym przez niego systemem wartości – często nie uświadomionym. Możemy ten ruch wykorzystać do prowadzenia świadomego rozwoju.

Świadome używanie impresji pomoże w przywróceniu harmonii w polu, uspokoi i przyniesie ulgę w sytuacjach kryzysowych. Daje możliwość poznania siebie i swojego wewnętrznego świata. Pozwala nabrać odpowiedniego dystansu do świata zewnętrznego i przywraca równowagę w nadawaniu odpowiednich wartości konkretnym sytuacjom.

Proponujemy Ci do tego nasze narzędzia

Korzyści pracy z impresją

Image module
wgląd w siebie

możliwość nauczenia sie wglądu do swojego wnętrza i rozpoczęcie świadomego bycia tam, rozpoznania samego siebie, co ułatwia nam rozwój

Image module
pełnia życia

życie pełnią życia w zgodzie ze sobą, pobudzenie kreacji, ruchu

Image module
zmiana perspektywy

poszerzenie perspektywy umysłu, zwrócenie uwagi na elementy, których do tej pory umysł nie dostrzegał

My Inigo będzie ciągle się rozwijać,
tak jak ludzie na ziemi.
Stań się częścią wielkiej zmiany.