Image module

My Inigo powstało w efekcie naszych wspólnych badań na temat wpływu kształtu i koloru na umysł. Zebrałyśmy nasze wspólne doświadczenia: malarstwo intuicyjne, art terapię, terapię i pracę z umysłem, badania nad umysłem w jeden koncept. Monika używając swoich niekonwencjonalnych umiejętności badania umysłu i przestrzeni, sprawdza prawidłowość naszych konceptów. Korzystając z niestandardowego podejścia osiągamy innowacyjność w naszych narzędziach, dzięki czemu pozwalają one wyjść poza ograniczenia.

Monika Rajska
Współtwórca i współzałożycielka My Inigo
Inigo coach. Współtwórca nowego modelu rzeczywistości, hiperfizyki. Prowadzi badania nad pracą ludzkiej świadomości oraz szkolenia dotyczące nowego sposobu myślenia. Jej umiejętności wymykają się ustalonym kategoriom i racjonalnym wyjaśnieniom.

więcej na: www.monikarajska.pl

Kasia Synal
Współtwórca i współzałożycielka My Inigo
Inigo coach. Prowadzi warsztaty malarstwa intuicyjnego i własną firmę projektową. Z wykształcenia magister sztuki. Interesuje się sposobem funkcjonowania umysłu oraz wpływem obrazu na rzeczywistość i na człowieka.

więcej na: kasiasynal.pl