Planujemy robić dla Was warsztaty :

Image module

Inigo painting

Namaluj swoje Inigo.

Nauka malowania poprzez impresję symboli, znaków, które mają mieć nadane przez autora odpowiednie działanie.

Warsztaty zawierające elementy vedic art. Poprzez medytacje, nauczysz się wchodzić w głąb siebie, poczujesz czym jest impresja- nauka zauważania w umyśle tego procesu impresji.

Inigo inside

Nauka impresji i weryfikowania osobowości oraz pokazanie nowego sposobu myślenia.

Image module
Image module

Inigo outside

Uwalnianie własnego stylu, czyli bądź na zewnątrz prawdziwa. Pokażemy Ci, jak stworzyć swój wizerunek zewnętrzny spójny z twoją glębią.

Inigo showroom

Coming soon

Image module